من اینجا هستم تا به دیدار پسران بین سنین سی و شصت برای دوستیابی, دوستی, روابط جدی و اجتماعی.

حال شما چطور است؟»من سی و من از شمال سامرا اما آنها زندگی می کنند در تگویگ مانیل. من نه زیبا یا زشت من فقط یک زن ساده زندگی می کند که یک زندگی ساده و من می خواهم به ساده و آشنا.

اگر شما می خواهید برای دریافت به دانستن من بهتر است

فقط بپرسید با تشکر برای نگاه کردن به پروفایل من. مبارک, محبت, مرد, صادقانه, فروتن, باز, مراقبت, قابل اعتماد و که او می پذیرد از من چه کسی هستم. او همچنین می داند که چگونه به احترام یک زن به دلیل توجه بسیار مهم در زندگی ما و اعتماد است

About