یک محل که در آن من می توانم به اشتراک گذاشتن افکار من در مورد مکان های من, چیزهایی که من خریداری کرده اید و هر چیز دیگری که به ذهن می آید.

ترک سازنده و نظرات مفید است.

هر پستی اسپم و یا حمله به افراد دیگر بدون هیچ دلیل حذف خواهد شد

سفر با خیال راحت ویر این فقط نظر من در برخی از راه های خوب برای برآوردن خوب فیلیپینی. اجازه دهید من در نظر دانم اگر شما هر گونه پیشنهاد و یا که در آن شما ملاقات های خاص خود فرد است.

با تشکر برای درک

About