submit


تاکید منتقل همیشه در انتظار رویدادهای جهانی است. بنابراین ما تصمیم به شیرجه رفتن به گذشته و آشنا با برزیل که به زودی پس از بازی های المپیک است. ما علاقه مند به دانستن آنچه که دختران و در سواحل برزیل حدود پنجاه سال پیش است. ما موفق به شیرجه رفتن به اتمسفر از سواحل آفتابی در عکاسی از کانادا عکاس بلیک اسمیت که در بازدید از سواحل مانند ایپانما کوپاکابانا. نام آشنا. بله این سواحل بسیار عالی هستند: تمیز کردن شن و ماسه گرم گرم خورشید فیروزه ای اقیانوس خیابان های خالی از شهرستانها که در آن تمام وقت آزاد ساکنان آن را صرف در ساحل. و چه دختران. اجازه دهید آنها را نمی ایستادگی کردن کون سینه و باسن سبک هنوز غرق به ذهن زیبا نیمی از جمعیت برزیل, اما آنها بلند و باریک و لاغر و ورزشی است. به خوبی ببینید. پس بیایید سریع به جلو از یک سال و تماشای وضعیت در سواحل برزیل

About