submit


این سایت یک پروژه منحصر به فرد که در آن همه کاربران می توانند با ارسال پیام رایگان به هر یک از دیگر بر روی گوشی تلفن همراه به طور مستقیم از سایت. در این مورد شماره خود را مخفی باقی خواهد ماند تا زمانی که شما انتخاب می کنید برای به اشتراک گذاشتن آن در ارتباط است. شریک زندگی تان ممکن است به شما پاسخ دهند و شما پاسخ دریافت از طریق بر روی تلفن اتاق که نشان داد در هنگام ارسال اس ام اس. شما می توانید در ادامه مکاتبات در حال حاضر از تلفن همراه خود را به سادگی با ارسال یک پیام پاسخ. این می تواند انجام شود در درون شما پس از پاسخ به یک متن از تلفن خود را حامل خود را ممکن است ارسال یک هشدار که نشان داد هزینه اس ام اس. برای تایید و رضایت شما را به ارسال یک پیامک در پاسخ به این اپراتور سوال با ارسال یک پیام او را (از آن رایگان است)

About