submit


دوره های آنلاین زبان پرتغالی برای خود مطالعه. دستور زبان, زبان عامیانه عبارات مصطلح گفت و گو صوتی و تصویری مواد. آخر جلسه از شانزده ساعت در دوره های زبان پرتغالی که در آن برای مثال گفتگو با رسانه ها, شما می توانید با دیدن این آموزش نکات برنامه چهاردهم درس انتقال در وهله اول جالب است چرا که فیلمبرداری خود را طول می کشد بسیاری از زبان مادری از پرتغال سیزدهم درس انتقال است که اختصاص داده شده به تکرار صرف افعال در زمان حال و زمان گذشته است. رایگان آموزش زبان پرتغالی (برزیل). در این سایت شما قادر خواهید بود برای پیدا کردن دستور زبان پرتغالی مواد برای مبتدیان مکالمات صوتی زبان عامیانه و عبارات روزمره — همه چیز شما نیاز به یادگیری پرتغالی خود را

About